خبرنامه انجمن کتابداری فارس-دوره اول،شماره دوم

دریافت متن کامل «نامه انجمن»خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-شاخه فارس،شماره دوم،دوره اول،تابستان۹۴

فهرست مطالب:

 • سخن سردبیر:کدام؟سخاوت یا خساست علمی/ دکتر محمدرضا قانع
 • رژیم اطلاعاتی: مصرف آگاهانه(معرفی یک کتاب)/ زهرا نامور
 • برخی چالش های نشر کتاب در ایران/ پردیس پرتو
 • کتابخانه های عمومی استان فارس در گذر زمان/ میثم جوانبخت
 • اخبار انجمن(نشست ها، جلسات و کارگاه های آموزشی انجمن)/ زهرا شاه نظرنژادخالصی
 • تاریخچه کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شیراز/ زهرا شاه نظرنژادخالصی
 • بخشی از کتابهای منتشر شده ی انتشارات نوید شیراز در سال 1393
 • بخشی از کتابهای منتشر شده ی انتشارات نوید شیراز در سال 1394
 • ژورنالیزم پزشکی/ زهرا شاه نظرنژادخالصی
 • معرفی شکل نوینی از مالکیت  زهرا عزیزخانی /creative commons
 • عوامل ارتقاء رشته و ایجاد علاقه مندی در دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی (بخش اول: اساتید و گروه های آموزشی)/ دکتر حسن مقدس زاده
 • معرفی کتابخانه تخصصی و مرکز پژوهشی آستان مقدس احمدی و محمدی (ع)/ لیلا موسوی