خبرنامه انجمن کتابداری فارس - دوره اول، شماره اول

دریافت متن کامل «نامه انجمن»:خبرنامه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه فارس،شماره اول،دوره اول، بهار ۹۴ 

فهرست مطالب:

 • سخن سردبیر: چرا «نامه انجمن»/ دکتر محمدرضا قانع
 • سخنرانی دکتر جعفر مهراد، در مجمع عمومی و انتخابات چهارمین دوره هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس
 • انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس از ابتدا تا کنون
 • آشنایی بیشتر  با اعضای هیأت مدیره دوره چهارم انجمن شاخه فارس
 • دوره چهارم انتخابات انجمن شاخه فارس برگزار شد
 • پیام هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس به مناسبت آغاز چهارمین سال فعالیت خود
 • اختصاص دبیرخانه به انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس در تالار فارس شناسی واقع در طبقه دوم مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان فارس
 • اعلام آمادگی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس جهت همکاری با نهادها
 • پیام تبریک هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس به جناب آقای پروفسور مهراد
 • گزارش جلسات هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس

مصاحبه ها

 • مصاحبه با جناب آقای داریوش نویدگویی، مدیر انتشارات نوید شیراز

چاپ و نشر

 • راه اندازی واحد چاپ بریل در موسسه نابینایان توانگران کارآفرین شیراز