کمیته آموزش

 مشخصات مسئول کمیته

نام: پگاه 
نام خانوادگی: تاجر
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی گرایش بازیابی اطلاعات و دانش، دانشگاه شیراز
شغل: عضو هیأت علمی دانشگاه 
محل خدمت: دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت
پست الکترونیک:این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید


شرح وظایف کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران ـ شاخه فارس

محور های اصلی فعالیت کمیته آموزش

- انجمن با تطبيق بين نيازهاي متغير جامعه و برنامه هاي بلند مدت و كوتـاه مـدت، آمـوزش رسمي و غيررسمي به ارتقاء سطح دانش و مهارت دانشجويان و دانش آموختگان بپردازد به گونـه اي كه با نيازهاي جامعه وتغييرات هم سويي داشـته باشـد. درايـن راسـتا افـزايش توانمنـدي هـاي سـواد اطلاعاتي ويادگيري مادام العمررا در حرفه مندان هدف قراردهد و جامعه كتابداري واطـلاع رسـاني را به لحاظ اطلاعاتي وعملكردي توانمند سازد (بیانیه هدف کمیته بر اساس برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،1393).

- برنامه ریزی جهت ارائه آموزش های غیررسمی به افراد عضو و غیرعضو

- توجه به آموزش همگانی و ارتقاء سطح آگاهی عمومی پیرامون ارزش اطلاعات در زندگی فردی و اجتماعی شهروندان استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان

 

وظایف کمیته:

- نيازسنجي و تعيين موضوع ها و اولويت هاي آموزشي و اجرای کارگاه های آموزشی به منظور افزايش مهارت ، توانمندي وبهبود عملكرد کتابداران استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان

- جلب مشاركت دانشجويان استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان در ارتقاء كيفيت آموزشي

- استفاده از متخصصان بومي و غيربومي براي ارائه آموزش ها

-برنامه ريزي براي ارائه برنامه هاي آموزشي انجمن فارس ودر صورت نیاز بهره گیری از تجربیات شاخه هاي استاني

- تعامل و ارتباط با کميته هاي آموزشي شاخه هاي انجمن در سطح کشور

-تهیه و تدوین دستورالعمل ها و آئین نامه های آموزشی انجمن شاخه فارس

-تهیه و تدوین الگوها ، فرم ها و استانداردهای آموزشی و کمک آموزشی

-تهیه تقویم کارگاه هاي آموزشي مورد نياز جامعه کتابداري استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان

-هدایت و نظارت بر برگزاری دوره هاي آموزشي مورد نياز جامعه کتابداري استان های فارس، بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان

-همکاری در اجرای کارگاه های آموزشی با سازمان ها و دانشگاه های مختلف و انجمن های علمی

 

منابع:

سند راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

برنامه استراتژیک انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران،1393، http://ilisa.ir/images/file/About/barnamerahbordi-93.pdf

تمامی حقوق مطالب محفوظ است