هیئت مدیره پنجم

 

  انجمن شاخه فارس دوره پنجم (1397 - 1400)

 • دکتر محمدرضا قانع 52 رأی (عضو هیأت مدیره و رئیس انجمن)
 • دکتر حسن مقدس زاده 49 رأی (عضو هیأت مدیره و دبیر انجمن و مسئول کمیته انتشارات)
 • زهرا شاه نظرنژادخالصی 46 رأی (عضو هیات مدیره و مسئول کمیته روابط عمومی و اطلاع رسانی و مدیر وب سایت انجمن)
 • پگاه تاجر 43 رأی ( عضو هیات مدیره و مسئول کمیته آموزش و نائب رئیس انجمن)
 • میثم جوانبخت 40 رأی (عضو هیات مدیره و خزانه دار)
 • شیوا رضایی 38 رأی (عضو هیات مدیره و مسئول کمیته پژوهش)
 • فاطمه صفری راد 33 رأی (عضو هیات مدیره و مسئول کمیته کتابخانه ها)
 • خیریه حمید پور 19 رأی  (عضو علی البدل هیات مدیره و مسئول کمیته کودک و نوجوان)

بازرسان انجمن:

 • اعظم ایزدی 43 رأی( بازرس)
 • لیلا قربانی 31 رأی (بازرس) 
 •  ابراهیم امامی 21 رأی (بازرس علی البدل)

تمامی حقوق مطالب محفوظ است