نخستین نشست از سلسله نشست های دست بوس

فرودآ و بنشین و دستش ببوس
همانجا که ُاستاد اِستاده است

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه فارس با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس و همراهی مجموعه "کتاب یک صفحه ای" برگزار می کند

نخستین نشست از سلسله نشست های دست بوس با هدف نکوداشت مقام شامخ معلم
موضوع نخستین نشست: نکوداشت استاد محمد آل عصفور دبیر پیشکسوت زبان و ادبیات فارسی مدارس شیراز و استاد فرهیخته دانشگاه

زمان: پنج شنبه ۱۲ دیماه ۱۳۹۸
ساعت: ۱۰ الی ۱۲
مکان: شیراز،  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، تالار حافظ، سالن غزل

چشم به راهتان هستیم

تمامی حقوق مطالب محفوظ است