ژورنال کلاب با موضوع "خدمات کتابخانه های عمومی به کودکان در مناطق روستایی"

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران شاخه فارس، اداره کل کتابخانه های عمومی استان فارس و انجمن علمی ارتقای کتابخانه های ایران برگزار می کند:

 

 

نشست ژورنال کلاب با موضوع "خدمات کتابخانه های عمومی به کودکان در مناطق روستایی" در راستای همایش ملی کارکردهای اجتماعی کتابخانه های عمومی 

 

زمان: یکشنبه 8 دیماه 1398 

ساعت: 14 

مکان: شیراز اداره کل کتابخانه های عمومی فارس ، سالن کتابدار.

چشم به راهتان هستیم

 


تمامی حقوق مطالب محفوظ است