تغییر نام انجمن کتابداری شاخه فارس به انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور

 

تغییر نام انجمن کتابداری شاخه فارس به انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور

انجمن های علمی، نهادهایی هستند که معمولاً برای ارتقا و پشتیبانی از فعالیت های یک رشته علمی خاص تاسیس گردیده اند. انجمن های علمی بویژه انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران با مأموریت توسعه آموزشی، علمی و فرهنگی شناخته می شوند. بر این مبنا اهداف و فعالیت ها با توجه به اندازه انجمن از منظر پوشش جغرافیایی و جامعه مخاطب، دامنه و پوشش موضوعی، ویژگی های اعضاء (استادان، کتابداران، دانش آموختگان و یا افراد غیر رشته مانند معلمان، دانش آموزان و نویسندگان با علاقه به موضوعات مورد نظر انجمن) متمایز است. از آنجا که جامعة هدف با این ابعاد، بسیار متفاوت است، در گام نخست شناخت جامعه و ارائه چشم انداز مناسب از اهمیت برخوردار است. با این مطلب کوتاه به اصل موضوع یعنی تغییر نام انجمن کتابداری شاخه فارس به انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور می پردازم.

انجمن کتابداری شاخه فارس از آغاز به کار در دوره چهارم (1394) گستره فعالیت خود را محدود به استان فارس ندانسته و مطابق با تصمیم هیئت مدیره در آن زمان به استان های بوشهر، کهگیلویه و بویر احمد و هرمزگان که دارای توانمندی و قابلیت های بالقوه بوده و می باشند، خدمات خود را ارائه داده است. اهداف انجمن برای این منظور از قبل تا حد زیادی مشخص بوده است و آگاه هستیم که حضور ما در جایگاه منطقه ای برای چیست. در تأیید از موضوع فعالیت های شاخه فارس در سطح چهار استان از آغاز دوره چهارم و همچنین استقبال علاقه مندان در سه استان دیگر از این حرکت منطقه ای، خود گواه مناسبی است. بدون شک در این شرایط مسئولیت هیئت مدیره سنگین تر است. در حال حاضر با این تغییر نام که با در خواست شماره 399 الف.ک مورخ 14/12/1395 انجمن شاخه فارس و پاسخ شماره 98107/اکتا مورخ 21/10/1398 رئیس محترم انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران محقق گردید، جهت تعیین شده است. باید فکر کنیم که کجا می رویم، چرا و چگونه         می توانیم به آنجا برسیم؟ در این رابطه شناسایی بهتر فرصت ها، مسائل و مشکلات کلیدی در سطح منطقه حائز اهمیت است. نظرات ذینفعان در چهار استان به پیشبرد اهداف انجمن شاخه منطقه جنوب کشور کمک خواهد کرد. با این رویکرد دستیابی به اهداف مشترک با سهولت میسر می شود. اولویت ها و منابع مورد نیاز مانند زمان، تخصص، نیروی انسانی دلسوز و همچنین منابع مالی باید شناسایی شوند و برای شناسایی و تخصیص منابع مشخص شده، برنامه ریزی نمود.

انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور با سؤال های زیر روبرو است و نیازمند بهره مندی از علامندانِ اندیشمند و خرد ورز با تفکر انجمنی بویژه در چهار استان است:

 • سعی در دستیابی به چه چیزهایی داریم؟
 • در دستیابی به اهداف خود چقدر موفق خواهیم بود؟
 • جامعه، رشته، اعضای انجمن و سایر ذینفعان ما چه می خواهند یا نیاز دارند؟
 • چگونه منابع انسانی، مالی و سایر منابع خود را احصاء و استفاده کنیم؟
 • چگونه فعالیت های ما با فعالیت های دیگر انجمن ها یا سازمان های فعال در حوزه ما ارتباط دارد؟

حال با طرح سؤال های فوق آنچه ذهن را بیشتر مشغول می کند چگونگی رسیدن به این جایگاه است. برای این منظور در نظر داشتن موارد زیر بسیار مفید است:

 • شناسایی تغییرات محیطی و چگونگی تأثیر این تغییرات بر فعالیت های انجمن
 • مانایی ما در پویایی و شناخت تغییرات و پرهیز از ایستایی است
 • شناخت چیستی و چرایی اهداف
 • رسیدن به اهداف نیازمند چه کارهایی است
 • شناخت چالش های اساسی و رفع آنها
 • شناسایی فرصت ها در جهت بهبود خدمات
 • هماهنگی بین تمهیدات مدیریتی و نیاز ها و اهداف

در این شرایط مانند گذشته انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور نیازمند مدیریت علمی از طرف همه اعضای هیأت مدیره است. تقویت بیش از پیش عزم و اراده برای گام های مؤثر در ارائه خدمات باید مورد توجه باشد. در این راستا مشارکت فعال و همفکری اعضا، سازمان های دولتی، متخصصان و حرفه مندان رشته و نهاد های مردمی همسو بدون شک بسیار کارساز است.

در پایان به نمایندگی از کتابداران و حرفه مندان چهار استان مراتب سپاس و قدردانی خود را از هیأت مدیره انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران بویژه جناب آقای دکتر فریبرز خسروی رئیس محترم انجمن اعلام می دارد و اعتلا و سربلندی و همدلی جامعه کتابداری ایران را از خداوند متعال آرزومندم.

 

دکتر محمدرضا قانع

رئیس هیئت مدیره انجمن کتابداری شاخه منطقه جنوب کشور

تمامی حقوق مطالب محفوظ است