مشاهده گر گفتگوهای ضبط شده علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در صفحه اینستاگرام این انجمن باشید .

 

مشاهده گر گفتگوهای ضبط شده علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در صفحه اینستاگرام این انجمن باشید:


1. رسانه ها، اخبار جعلي و راههاي شناسايي / با حضور: دكتر سيد وحيد عقيلي (دكتراي علوم ارتباطات اجتماعي و رئيس پژوهشكده ارتباطات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي)


قسمت اول:

https://www.instagram.com/tv/B-39RFUJDOY/?igshid=9c1fzmha2gj0

قسمت دوم:

https://www.instagram.com/tv/B-39RFUJDOY/?igshid=9c1fzmha2gj0

قسمت سوم:

https://www.instagram.com/tv/B-4cXbeJgJE/?igshid=vq714mtksj9m

قسمت چهارم:

https://www.instagram.com/tv/B-4iANrJ7Sr/?igshid=6yyitguefu26

قسمت پنجم:

https://www.instagram.com/tv/B-4txSPpHjm/?igshid=1xd11ey5ret72

 

2. آثار روانی اخبار جعلی بر جامعه در شرایط بحران / با حضور: دکتر علیرضا فیلی (دکترای روان شناسی، رئیس نظام روانشناسی و مشاوره استان فارس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور شیراز)

 

قسمت اول:

https://www.instagram.com/tv/B_2VeBEJa1Z/?igshid=151z4f37dqumq

قسمت دوم:

https://www.instagram.com/tv/B_2VeBEJa1Z/?igshid=151z4f37dqumq

قسمت سوم:

https://www.instagram.com/tv/B_4InBgptHK/?igshid=ofn9v6u9nnvl

قسمت چهارم:

https://www.instagram.com/tv/B_4eP8tp2lL/?igshid=au1ou4237u61

قسمت پنجم:

https://www.instagram.com/tv/B_4kPGwpRJe/?igshid=199jfeb4fq316

قسمت ششم:

https://www.instagram.com/tv/B_41OH5pJRi/?igshid=n7795d9u0oa7

 

 

3. لبخند در بحران، نگاهی به کارکرد طنز در عبور از شرایط بحرانی / با حضور: عبدالرضا قیصری (معاون فرهنگی و هنری حوزه هنری فارس و دبیر انجمن ادبی طنر خندیشه)

قسمت اول:

https://www.instagram.com/tv/CAnc7duJfOL/?igshid=18r1xp01eyuvg

قسمت دوم:

https://www.instagram.com/tv/CAnhtzApxfT/?igshid=ccesk66y2ba8

قسمت سوم:

https://www.instagram.com/tv/CAnhtzApxfT/?igshid=1q8g4zi5cuos4

قسمت چهارم:

https://www.instagram.com/tv/CAn3T30p-o7/?igshid=7vx9lb6nn10p

قسمت پنجم:

https://www.instagram.com/tv/CAn9ITrpQ7x/?igshid=1qvjodyoxi57z

قسمت ششم:

https://www.instagram.com/tv/CAn9ITrpQ7x/?igshid=1qvjodyoxi57z

 

4. بازی و ارتباط پایدار و صمیمانه با کودک / با حضور: دکتر مهری پریرخ (استاد دانشگاه فردوسی مشهد)

 

https://www.instagram.com/tv/CA23q87pvUI/?igshid=1kj6icoblv3yt

 

5. وضعیت کتابفروشی ها در دو دهه‌ی اخیر / با حضور: علی (داریوش) نوید گویی (مدیر انتشارات بین المللی نوید شیراز و  مد‌‌یر کمیته فعالیت های علمی و فرهنگی سی و د‌‌ومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران)

https://www.instagram.com/tv/CCq9HHspDSv/?igshid=1ir4xm74g5jib

 

6.چگونه می توان فلسفه ورزانه کتاب خواند؟ / با حضور:  دکتر یحیی قائدی (دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی)

 

https://www.instagram.com/tv/CDPAJZKpr08/?igshid=inct2da1wnxc

 

7. برنامه های آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و نیازهای جامعه / با حضور  دکتر احمد شعبانی (استاد علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان)

 https://www.instagram.com/tv/CEXIc1fJS3r/?igshid=2lg7u62jpa3e

تمامی حقوق مطالب محفوظ است