کارگاه آموزش مجازی آشنایی با شبکه اجتماعی لینک داین برگزار شد.

 

انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور کارگاه آموزش مجازی "آشنایی با شبکه اجتماعی LinkedIn" با تأکید بر کاربرد آن برای کتابداران، دانشجویان و فارغ التحصیلان" را  برگزار کرد.

بهره گیری از شبکه های اجتماعی، نقش مهمی در پیشبرد اهداف حرفه ای دارد. بنابراین، آشنایی با آنها ضرورت دارد. از این رو، کمیته آموزش انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه منطقه جنوب کشور با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن علمی بخش علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز، کارگاه آشنایی با شبکه اجتماعی حرفه ای "لینکدین" را در تاریخ 17/12/99 به صورت مجازی برگزار کرد. در این کارگاه 3 ساعته که با تدریس پگاه تاجر، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت و کاندیدای دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز برگزار شد، در دو بخش و به صورت عملی به مباحث مربوط به شبکه اجتماعی "لینکدین" و کاربردهای آن برای کتابداران، پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان پرداخته شد.

در بخش اول، ضمن آشنایی با محیط برنامه، نگارش و ویرایش بخش های مختلف یک پروفایل شخصی در "لینکدین" به طور مفصل تشریح و نکاتی راجع به مدیریت ارتباطات و محصولات مختلف "لینکدین" ذکر گردید. در بخش دوم، ضمن پرداختن به مبحث "کتابدار اجتماعی"، گروههای حرفه ای و علمی کتابداری در "لینکدین" معرفی شدند. علاوه بر این، در مورد مزایای استفاده پژوهشگران، دانشجویان و فارغ التحصیلان از این شبکه اجتماعی بحث شد و نمونه هایی از پروفایل های مناسب ارائه گردید. در پایان، پرسش و پاسخ با شرکت کنندگان انجام شد.

شایان ذکر است که در این کارگاه، شیوا رضایی، دبیر انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران، شاخه منطقه جنوب کشور گزارش عملکرد کمیته آموزش در سال 1399را ارائه کرد. وی، بیان کرد در سال جاری 40 ساعت کارگاه آموزشی با موضوعات متنوع در قالب 10 کارگاه، در جهت توانمندسازی جامعه کتابداری و اطلاع رسانی به صورت مجازی انجام شده است و کارگاه آشنایی با شبکه اجتماعی حرفه ای "لینکدین" آخرین کارگاه انجمن در سال 1399بوده است.

تمامی حقوق مطالب محفوظ است