دسترسی به فایل های صوتی با محوریت شیوه های تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان

 

دسترسی به فایل های صوتی با محوریت شیوه های تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان

انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور در قالب کارگروه تولید محتوا در راستای اهمیت  نقش آموزش در حوزه کودک و نوجوان اقدام به تهیه فایل های صوتی با محوریت شیوه های تغییر رفتار در کودکان و نوجوانان در شش قسمت به تهیه کنندگی اعظم ایزدی، مشاور تربیتی و مدرس دانشگاه نموده است.بر این اساس علاقه مندان جهت استفاده از این فایل های صوتی می توانند به آدرس های زیر مراجعه نموده و به محتوای آموزشی این فایل ها دسترسی پیدا نمایند

 

قسمت اول/ نیمه اول:

https://www.instagram.com/p/CS7EW57qlJZ/?utm_medium=share_sheet

قسمت اول/نیمه دوم:

https://www.instagram.com/p/CS7GKxhqxZK/?utm_medium=copy_link

قسمت دوم:

https://www.instagram.com/p/CTA8iWqqp7y/?utm_medium=copy_link

قسمت سوم:

https://www.instagram.com/tv/CTIsM7fqv6W/?utm_medium=copy_link

قسمت چهارم:

https://www.instagram.com/tv/CTMNgoXnjGH/?utm_medium=copy_link

قسمت پنجم:

https://www.instagram.com/tv/CTP_l3oqCKO/?utm_medium=copy_link

قسمت ششم:

https://www.instagram.com/tv/CTRnUmpqUSJ/?utm_medium=copy_link

تمامی حقوق مطالب محفوظ است