نمایش # 
عنوان نویسنده کلیک ها
مشاهده گفتگوی ضبط شده با عنوان "آموزش مجازی درکتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:چالش‌ها و فرصت ها" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 222
برنامه های انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- شاخه منطقه جنوب کشور در نیمه دوم سال 1399 نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 216
دعوت جهت مشاهده گفتگوی زنده (لایو اینستاگرام) با موضوع: ‌« آموزش مجازی در کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی:چالش‌ها و فرصت ها» نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 207
مشاهده گر گفتگوهای ضبط شده علمی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران در صفحه اینستاگرام این انجمن باشید . نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 201
ایفلا و انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران-منطقه جنوب کشور نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 187
گزارش پنجمین جلسه مجازی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران- منطقه جنوب کشور نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 202
دعوت به مشاهده گفتگوی زنده " نقش والدین و مربیان در رشد فکری کودکان (با تاکید بر فبک) " نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 227
كارگروه توليد محتوا انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران- شاخه منطقه جنوب كشور ١١ شهريور؛ روز صنعت چاپ و نشر نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 219
مشاهده گفتگوی ضبط شده "برنامه های آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و نیازهای جامعه" نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 231
گفت و گوی زنده با موضوع: برنامه های آموزشی رشته علم اطلاعات و دانش شناسی و نیازهای جامعه نوشته شده توسط زهرا شاه نظر 205

تمامی حقوق مطالب محفوظ است