ثبت نام در کارگاه آموزشی آشنایی با شبکه اجتماعی LinkedIn با تأکید بر کاربرد آن برای کتابداران، دانشجویان و فارغ التحصیلان

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه منطقه جنوب کشور با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران

و انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز برگزار می کند: 

آشنایی با شبکه اجتماعی LinkedIn
با تأکید بر کاربرد آن برای کتابداران، دانشجویان و فارغ التحصیلان

مدرس

پگاه تاجر

عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

و کاندیدای دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

تاریخ برگزاری: 

یکشنبه ۱۷ اسفند

ساعت ۱۵ الی ۱۸

جهت ثبت نام تا ساعت ۲۴ جمعه 15 اسفند ماه 1399 به لینک زیر مراجعه فرمایید:   

آشنایی با شبکه اجتماعی LinkedIn
با تأکید بر کاربرد آن برای کتابداران، دانشجویان و فارغ التحصیلان

شایان ذکر است که لینک ورود به کارگاه آموزشی یک روز قبل از برگزاری کارگاه برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

09171191730/ زهرا شاه نظر(مسئول روابط عمومی انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور)

ثبت نام در کارگاه آموزشی (آفلاین/کارگاه ضبط شده) انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور

 

جهت شرکت در کارگاه هی  آموزشی (آفلاین/کارگاه ضبط شده) انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه منطقه جنوب کشور به لینک زیر مراجعه فرمایید.

ثبت نام در کارگاه هی  آموزشی (آفلاین/کارگاه ضبط شده) انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - منطقه جنوب کشور

 

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر: 09171191730 زهرا شاه نظرنژاد/مسئول روابط عمومی انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور

 


ثبت نام در کارگاه آموزشی (مجاری) نمایش خلاق

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه منطقه جنوب کشور با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

کارگاه آموزشی(مجازی) نمایش خلاق

مدرس:

دکتر سمیه آورند

 

دکترای زبان و ادبیات فارسی
مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز و کارشناس آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

تاریخ برگزاری:

چهارشنبه 10 دیماه 1399

ساعت 15 الی 18

جهت ثبت نام تا ساعت ۲۴ دوشنبه هشتم دیماه 1399 به لینک  زیر مراجعه فرمایید:


ثبت نام در کارگاه آموزشی(مجازی) نمایش خلاق

 

شایان ذکر است که لینک ورود به کارگاه آموزشی یک روز قبل از برگزاری کارگاه برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

09171191730/ زهرا شاه نظر(مسئول روابط عمومی انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور)

ثبت نام در کارگاه آموزشی(مجازی) قصه گویی خلاق

 

انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران - شاخه منطقه جنوب کشور با همکاری انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران و انجمن علمی علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز برگزار می کند:

کارگاه آموزشی(مجازی) قصه گویی خلاق

مدرس:

دکتر سمیه آورند

 

دکتری ربان و ادبیات فارسی
مدرس دانشگاه فرهنگیان شیراز و کارشناس آفرینش های ادبی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

 

تاریخ برگزاری:

چهارشنبه 3 دیماه 1399

ساعت 15 الی 18

 

جهت ثبت نام تا ساعت ۲۴ دوشنبه یکم دیماه 1399 به لینک  زیر مراجعه فرمایید:


 

ثبت نام در کارگاه آموزشی(مجازی) قصه گویی خلاق

 

شایان ذکر است که لینک ورود به کارگاه آموزشی یک روز قبل از برگزاری کارگاه برای ثبت نام کنندگان ارسال خواهد شد.

شماره تماس جهت کسب اطلاعات بیشتر:

09171191730/ زهرا شاه نظر(مسئول روابط عمومی انجمن کتابداری منطقه جنوب کشور)

 

دریافت اسلاید کارگاه های آموزشی

1- کارگاه آسیب شناسی نگارش مقالات علمی-پژوهشی

2- کارگاه آشنایی با منابع دسترسی آزاد

3- کارگاه آشنایی با مهارت های سواد اطلاعاتی

4- کارگاه مقدمه ای بر شبکه های اجتماعی مجازی با رویکرد علم اطلاعات و دانش شناسی

5- کارگاه آموزش نرم افزار آماری SPSS (مقدماتی)

6- کارگاه شاخص های ارزیابی پژوهش

7- کارگاه آموزشی اینترنت مکملی برای ادبیات کودکان یا جانشین آن

8- کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی - پژوهشی: رویکردها، معیارها و چالشها

9- کارگاه آموزشی کتابدرمانی تحولی برای کودکان

10- کارگاه آموزشی مهارتهای جستجو در وب

11- کارگاه آموزشی آشنایی با نرم افزار پژوهیار

12- کارگاه آموزشی قصه گویی برای کتابداران کودک

13- کارگاه آموزشی نگارش مقالات علمی پژوهشی

14- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام اول: آموزش نگارش پروپوزال)

15- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام اول : آموزش نگارش پروپوزال)

16- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام دوم: مهارت های جستجو در اینترنت در جهت نگارش پیشینه پژوهش)

17- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام دوم: مهارت های جستجو در اینترنت در جهت نگارش پیشینه پژوهش)

18- کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام سوم: آموزش نگارش پایان نامه)

19- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام سوم: آموزش نگارش پایان نامه)

20- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام چهارم بخش اول: آموزش SPSS مقدماتی) قسمت اول / قسمت دوم / قسمت سوم / توضیحات استاد

21- دریافت فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام چهارم بخش دوم: آموزش SPSS پیشرفته) قسمت اول / قسمت دوم

22- دریافت پاور و فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام پنجم: استخراج مقاله از پایان نامه و انتخاب مجله)
اسلاید/ قسمت اول فایل صوتی / قسمت دوم فایل صوتی

23- دریافت پاور و فایل صوتی کارگاه آموزشی هفت گام از نگارش پروپوزال تا استخراج مقاله (گام ششم: اشنایی با نرم افزارهای تشخیص سرقت علمی) اسلاید/ فایل صوتی

24- کارگاه آموزشی لیب لنسر: کارآفرینی در دنیای اطلاعات

25- کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران / فایل صوتی قسمت اول / فایل صوتی قسمت دوم

26- کارگاه آموزشی مقدمه ای بر وب معنایی

27- کارگاه آموزشی آموزش تفکر به کودکان ویژه کتابداران / اسلاید / فایل ویدیویی

28- کارگاه آموزشی فهرست نویسی / اسلاید 1 / اسلاید2

29- کارگاه آموزشی تحلیل داده های کیفی با کمک نرم افزار MAXQDA / اسلاید

30- کارگاه آموزشی روش پژوهش کمی / اسلاید

31- کارگاه آموزشی روش پژوهش کیفی / اسلاید

33- کارگاه آموزشی داوری مقالات علمی و پژوهشی / اسلاید

34- کارگاه آموزشی مقاله نویسی پیشرفته / اسلاید 1 / نمونه یک مقاله خوب

35- کارگاه آموزشی نگارش پیشینه مقالات / اسلاید / نمونه پیشینه پژوهش / نمونه مرور نوشتارها / نمونه مناسب استنتاج از پیشینه پژوهش / نمونه نامناسب پیشینه پژوهش1 / نمونه نامناسب پیشینه پژوهش2/ نمونه پیشینه به شکل جدول

36- کارگاه آموزشی شیوه های استناددهی در پژوهش های علمی / اسلاید

37- کارگاه آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی / اسلاید1 / اسلاید2

38- کارگاه آموزشی روش های کشف سرقت علمی / اسلاید

39- کارگاه آموزشی سواد رسانه ای / اسلاید

40- کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی برای کتابداران / اسلاید

41- کارگاه آموزشی حلقه های گفتگو / اسلاید

42- کارگاه آموزشی کتابدرمانی / اسلاید

43- کارگاه آموزشی هنر و علم ارتباط موثر / اسلاید

 

زیر مجموعه ها

تمامی حقوق مطالب محفوظ است